O nás...

Kdo jsme? Na koho se obracíme? Čeho chceme dosáhnout?
 
Projekt SenSen  (Senzační senioři) vznikl v Nadaci Charty 77/Konto Bariéry jako odpověď na demografický vývoj v naší zemi. Uvědomili jsme si, že nejen přibývá seniorů, ale také pochybných a nadřazených hlasů nad nimi. Přitom víme z domova i z blízkého okolí, jací umějí být dnešní šedesáti- , sedmdesáti- , i osmdesátníci. Zdaleka nejsou jen nemocní, nerudní, nesnášenliví. Naopak, mnoho z nich je obdivuhodně vitálních, aktivních a schopných rozdávat moudrost i práci pro ostatní. A právě takové hledáme do našeho projektu.
My nejsme ani nebudeme sociální službou, vytváříme neformální spojení starších lidí, kteří nechtějí jen odpočívat a přijímat cizí pomoc. Hledáme všechny seniory, kteří se ještě rádi dívají kolem sebe,  není  jim lhostejný vývoj společnosti, města, obce. Hledáme seniory, kteří chtějí  a umějí cosi dát – zkušenost, kvalifikovaný názor, paměť na doby dnes už jakoby zasuté v historii. Nabízíme spojenectví, máme první programy, (Národní kronika, Druhý život dětské knihy…) čekáme na vaši spolupráci na programech dalších.
Víme, že trápením mnoha starších občanů je samota. Proti ní se chceme s vaší pomoci postavit, pomáhat těm, kteří zcela zbytečně a marně čekají, až je někdo bude potřebovat, až jim někdo dopřeje sluchu. 
Za pár let budou senioři nejpočetnější skupinou obyvatelstva v naší zemi.  Budou potřebovat nejen lékařskou a sociální péči, ale hlavně sebevědomí. Právě o to se s vámi chceme starat. Každý nápad, každá aktivita tohoto směru je vítaná. Spojte se s námi, senzační senioři! 

Co mj. přináší zapojení do projektu SenSen?

 • účast na unikátních celorepublikových projektech (Národní kronika, Druhý život dětské knihy)
 • pomoc při realizaci vlastních nápadů členů klubů SenSen
 • konkrétní podpora pro jinak nedosažitelné aktivity
 • finanční a materiálová podpora při získávání počítačové gramotnosti
 • přístup k poradnám SenSen (medicína, bezpečnost aj.)
 • možnost dělit se o to, co děláte, s ostatními seniory po celé republice, a zároveň dostávat inspirační podněty a pomoc zvenčí.

Kluby SenSen 

SenSen – je otevřené, volně přístupné a neformální sdružení klubů i jednotlivců, které pojí zájem o program SenSen. 
Kluby SenSen jsou společnou aktivitou Nadace Charty 77 / Konta Bariéry, místních seniorských a neziskových organizací, knihoven, muzeí, jednotlivců a místní samosprávy.
Našich projektů se účastní již existující a dobře fungující společenství seniorů, angažovaní jednotlivci, právnické osoby či neziskové organizace a spolky (občanská sdružení), kteří chtějí podporovat naše programové cíle, ačkoli třeba nemají nominálně v programu práci se seniory, a samozřejmě nově vzniklé kluby SenSen.

Občanské sdružení (podle nového občanského zákoníku "spolek") – doporučená forma činnosti klubů SenSen

Pro připojení k našemu projektu není podmínkou být členem nějaké organizace nebo občanského sdružení, je to však výhodou. Spolek (dříve občanské sdružení) jako právnická osoba má větší váhu při prosazování zájmů svých členů, než jednotlivec či skupina osob bez právní subjektivity.

Spolek má možnost účastnit se řízení, do kterých mohou zasahovat pouze právnické osoby, je důstojným partnerem pro jednání s místní samosprávou i dalšími institucemi.
Spolek také může žádat grant, případně dotaci na podporu své činnosti.
 
Užitečné informace o spolcích, ústavech a dalších právních formách ZDE.  

 

Rada a patroni projektu SenSen

Rada je základním poradním orgánem projektu SenSen, jejím cílem je vytvářet fundovanou podporu, oponenturu a hodnocení činnosti projektu SenSen. Rada projednává dlouhodobé záměry a projekty SenSen, reprezentuje jej navenek a obhajuje jeho zájmy. 
Členy rady jsou  specialisté  zastupující  vědní obory související se seniorským projektem i osobnosti veřejného života a neziskové sféry.
 

Patroni projektu

Jiřina Bohdalová, partnerka projektu Druhý život dětské knihy
Zdeněk Mahler, partner projektu Národní kronika
Marie Retková, partnerka projektu Aktivní život
Simona Stašová, patronka Ceny Senior roku
           

Rada projektu SenSen


MUDr. Alexandra Aschermanová, onkoložka

Mgr. Marcela Brodilová, vedoucí odboru soc.péče a školství, Neratovice

Jiří Čáp, spoluzakladatel Sprinx Systems

Michal Čihák, vedoucí KC Prádelna, Praha

Božena Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 77

Mgr. Eva Jurinová, starostka Sadské na Nymbursku

Bc. Radomíra Kodetová, ředitelka Krajské knihovny Pardubice

Ing. Marie Kousalíková, předsedkyně rady projektu

Ing. Michal Petrov, tiskový mluvčí Česká lékárna holding, a. s.

 

sensen-nove.pngPartneři senzačních seniorů

Hlavní partner projektu

Sponzoři a partneři projektu

 • MPSV
 • magistrat hl.m. Praha
 • Národní muzeum
 • Ministerstvo kultury
 • Vojenský historický ústav
 • Svaz měst a obcí České republiky
 • Dr. Max
 • Sprinx Systems, a.s.
 • Expobank
 • CSOB
 • Sodexo plníme přání seniorům
 • Sanofi
 • Globus
 • knihy dobrovsky
 • smart point
 • Mladá fronta
 • medesa
 • babičkářství
 • Dobrý den Pelhřimov
 • Bluetools
 • koncertní klub
 • Newton Technologies

Mediální partneři