Projekt "PŘÍBĚHY FOTEK"

Projekt „PŘÍBĚHY FOTEK“ - koláže

Výzva pro 1.stupeň základních škol

Najdi příběh - vytvoř koláž

Najdi doma starou fotografii, spojenou s nějakým příběhem. S osobní, jedinečnou vzpomínkou, kterou ti může někdo vyprávět. Může jít o svatbu prarodičů, výlet do zoo, fotografování v atelieru nebo o první školní den vaší paní učitelky. Ptej se doma, u babičky, ve škole. Hledej inspiraci pro tvoje výtvarné dílo.
Sedni si ke krabici se starými fotkami a pátrej v minulosti tvých blízkých.
Nech si vyprávět příběhy, o kterých jsi ani netušila či netušil, že existují.
A potom si sedni a vytvoř koláž z čehokoli, co podle tebe do příběhu patří.
K hotové koláži připoj příběh a fotografii, která tě inspirovala.
 
Manuál:
Jde nám o to, abychom inspirovali děti prvního stupně ke kreativní tvorbě a zájmu o tzv. malé dějiny. Chtěli bychom, aby se děti ptaly a hledaly vzpomínky lidí, které znají, které mají kolem sebe, vzpomínky na události a místa, která patří i do jejich života.

Čím osobnější a srozumitelnější budou vzpomínky, tím větší inspirace pro děti. Vzpomínka tatínka, jak ho bral jeho dědeček na most a dívali se spolu na vlaky, vzpomínání babičky na to, jak si koupili první automatickou pračku, nebo vyprávění třídní učitelky o svém prvním „učitelském“ dnu před žáky.
Vzpomínky mohou být vtipné, dojemné, dramatické i zcela obyčejné. Nejde o konkrétní téma, jde o to vzbudit zájem dětí o své okolí, o příběhy i historii. Inspirujte své děti, pomáhejte jim při hledání.

Až inspiraci najdou, nechte je tvořit. Je jedno, jaký materiál použijí, jakou techniku zvolí. Ať vytvoří koláž, ve které jejich nalezená vzpomínka bude.
Na konci jen připojte ke každé koláži v krátkém textu konkrétní vzpomínku a vše nám pošlete.

Pravidla a odměny:
 • Tvoří žáci 1.stupně základních škol.
 • Dílo musí být originální.
 • Počet koláží na jednoho autora nebo autorský kolektiv není omezen.
 • Ke každé koláži musí být doložena konkrétní fotografie, která byla inspirací a příběh, který se k ní váže.
 • Ke každé koláži připojte souhlas rodičů se zveřejněním na webu Re:publika a s dalším použitím (viz.příloha).
 • Fotografie s příběhem nahrajte do aplikace projektu Národní kronika.cz
 • Nebo společně s koláží přineste nebo pošlete na adresu: Veletrhy a.s. Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, HESLO: „projekt RE:PUBLIKA“
Uzávěrka výzvy je 31. 3. 2018

Ocenění získá 100 nejoriginálnějších koláží. Ceny budou uděleny jednak autorovi nebo autorskému kolektivu a pak také třídě (škole), ze které autor je.
Všechna díla budou vystavena na Festivalu RE:PUBLIKA v Brně od 26.5. do 17.6.2018.

Hodnotící kritéria:
 • Kreativita při zpracování
 • Originalita přenosu příběhu do koláže
 • Použití netradičních materiálů.


Projekt „PŘÍBĚHY FOTEK“ - video

Výzva pro 2.stupeň ZŠ a SŠ

Najdi příběh – natoč video

Najděte jedinečnou vzpomínku, spojenou s nějakou konkrétní fotografií.
Vzpomínku na svatbu prarodičů, na výlet do zoo, na fotografování v atelieru nebo na první školní den vaší paní učitelky.
Ptejte se doma, babičky, ve škole. Hledejte inspiraci.
Sedněte si ke krabici se starými fotkami a pátrejte v minulosti vašich blízkých.
Nastavte váš mobil, kameru nebo foťák, nastartujte nahrávání a nechte si vyprávět příběhy, o kterých jste možná ani netušili, že se přihodily.
Následně nahrané video zpracujte do maximální stopáže 3 minuty.

Manuál:
Chtěli bychom, abyste se ptali a hledali vzpomínky lidí, které znáte, které máte kolem sebe, na události a místa, které patří i do vašeho života.
Čím osobnější a srozumitelnější tyto vzpomínky budou, tím inspirativnější mohou být i pro vás.

Vzpomínky mohou být vtipné, dojemné, dramatické i zcela obyčejné.
Fotografie s příběhem v psané formě nahrajte do aplikace projektu Národní kronika.

Pravidla a odměny:
 • Maximální rozsah natočeného videa jsou 3 minuty.
 • Video musí být originální.
 • Počet videí na jednoho autora není omezen.
 • Ke každému videu musí být doložena konkrétní fotografie, která byla inspirací a příběh, který se k ní váže, pokud není na videu zřetelně vidět.
 • Ke každému videu připojte souhlas se zveřejněním na webu Re:publika a s použitím (viz.příloha).
 • Video nahrajte:
https://www.youtube.com/channel/UC8XdpAnA8429nnnsDhxnLaQ

Uzávěrka výzvy je 31. 3. 2018

Ocenění získá 100 nejúspěšnějších videí. Ceny budou uděleny autorovi nebo autorskému kolektivu.

Všechna díla budou promítána na Festivalu RE:PUBLIKA v Brně od 26.5. do 17.6.2018.

Hodnotící kritéria:
 • Počet lajků
 • POROTA soutěže: návštěvníci youtube kanálu RE:PUBLIKA a festivalu RE:PUBLIKA v Brně.


Projekt „PŘÍBĚHY FOTEK“ - komiks

Výzva pro umělecké obory ZUŠ, SŠ i VŠ

Najdi příběh - vytvoř komiks

Najděte vzpomínku, spojenou s nějakou konkrétní fotografií. Osobní, jedinečnou, s příběhem.
Na svatbu vašich prarodičů, na výlet do zoo, na fotografování v atelieru.
Ptejte se doma, babičky, ve škole. Hledejte inspiraci pro vaše výtvarné dílo.
Sedněte si ke krabici se starými fotkami a pátrejte v minulosti vašich blízkých.
Nechte si vyprávět příběhy, o kterých jste ani netušili, že existují.
A potom si sedněte, dobře si přečtěte náš přiložený „komiksový manuál“ a vytvořte komiksový příběh, který bude inspirovaný nalezeným příběhem.
 
Manuál:
Chtěli bychom, abyste se ptali a hledali vzpomínky lidí, které znáte, které máte kolem sebe, na události a místa, která patří i do vašeho života.
Čím osobnější a srozumitelnější tyto vzpomínky budou, tím inspirativnější mohou být i pro vás.
Příběhy mohou být vtipné, dojemné, dramatické i zcela obyčejné.
Až svoji inspiraci najdete a vytvoříte komiks, nezapomeňte konkrétní fotku s příběhem nahrát do databáze Národní kroniky.

Pravidla a odměny:
 • Maximální rozsah komiksových příběhů jsou 3 strany A4
 • Komiksy budou pro hodnocení rozděleny do těchto kategorií:
1/ základní umělecké školy
2/ střední odborné školy
3/ vysoké školy
Dílo musí být původní.
Dílo nemusí nutně obsahovat text.
Počet děl na jednoho autora nebo autorský kolektiv není omezen.
Ke každému dílu musí být doložena konkrétní fotografie, která byla inspirací, a příběh, který se k ní váže.
Ke každému dílu připojte souhlas se zveřejněním na webu Re:publika a s použitím (viz.příloha), v případě nezletilých soutěžících jde o souhlas rodiče/zákonného zástupce.

Fotografie s příběhem nahrajte do aplikace projektu Národní kronika.

Dílo v digitální podobě pošlete na adresu: fotky@republika2018.cz

Dílo lze i poslat na adresu:
Veletrhy a.s. Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, HESLO „projekt RE:PUBLIKA“

Uzávěrka výzvy je 31.3.2018

Ocenění získá 100 komiksových příběhů. Ceny budou uděleny autorovi nebo autorskému kolektivu.

Všechna díla budou vystavena na Festivalu RE:PUBLIKA v Brně od 26.5. do 17.6.2018.

Hodnotící kritéria:
 • Kreativita při zpracování
 • Originalita přenosu příběhu do komiksu.
 
POROTA soutěže:
Lucie Lomová
Lukáš Fibrich
David Bohm
Pavel Kořínek
Joachim Dvořák