Tvoříme největší archiv malých dějin.
Přispět můžete i Vy!

RE:PUBLIKA

RE:PUBLIKU připravujeme jako interaktivní prostor, kde se mohou potkat, diskutovat, odpočívat, vzdělávat se i bavit všichni. Chceme z každého obyvatele České republiky učinit spolutvůrce akce a k tomu potřebujeme širokou podporu, aktivní přístup a co nejvíce komunikačních kanálů. Děkujeme.

Příspěvky podle krajů

Příspěvky podle období

Re:publika

Festival RE: PUBLIKA 1918 -2018 vyprávějte příběhy fotek

Od 26. května do 17. června se na brněnském výstavišti uskuteční festival RE:PUBLIKA 1918–2018, který připomene výročí vzniku samostatného Československa. Organizátoři akce žádají veřejnost, aby se do jednoho z festivalových pilířů nazvaného „Příběh fotografií“ zapojili. „Chceme, aby lidé zapátrali a přinesli nám fotky i s jejich příběhy, ze kterých vytvoříme jedinečný archiv vzpomínek,“ zopakoval výzvu kreativní ředitel festivalu RE:PUBLIKA 1918–2018 Pavel Anděl. Ve spolupráci s projektem Národní kronika tak vznikne soubor unikátních vzpomínek.

Otevřete stará fotoalba nebo krabice s rodinnými fotkami a nechte si vyprávět příběh vašich nejbližších.

Babičky, dědečkové, rodiče, sourozenci, tety, strýcové! Na každého z nich existuje nějaká, třeba i malá a zdánlivě bezvýznamná vzpomínka. Nechte si vyprávět rodinné události. Pojďte s námi oživit tu pravou a osobní historii. 

Své fotografie včetně příběhů mohou lidé poslat přes webový formulář, který najdou na stránkách projektu Národní kronika. Fotografie z rodinných archivů mohou přinést také osobně na brněnské výstaviště do stánku města Brna v době konání veletrhů Go a Regiontour 2018 v době od 18. do 21. ledna.
Do sběru fotografií a vzpomínek budou postupně zapojeny také děti ze základních a středních škol a vybrané vysoké školy v České republice.

Výzva pro 1. stupeň ZŠ

Výzva pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Výzva pro umělecké školy všech druhů a stupňů (ZUŠ, odborné SŠ a umělecké VŠ) 

Výsledky projektu vystavíme v některém pavilonu nebo v plenéru výstaviště v Brně.

Informace a kontakty:

www.gotobrno.cz/akce/republika/

facebook.com/republika2018/

info@republika2018.cz

Podpořte nás na

facebook

Naše koruna

Povídání o naší měně

Kaldoun

Kaldoun. Dnes už polévku kaldoun zná málokdo. Moje babička narozená v roce 1872 kaldoun vařila a já ho vařím dodnes. Vaří ho i moje pravnučky. Tenkrát to byla polévka z husy nebo kachny.

1. máj v roce 1961

Moje vzpomínka je na 1. máj. V roce 1961. V šest hodin ráno budíček. V čele předseda, tajemník a několik soudruhů a soudružek procházeli ulicemi za řízného pochodu Unhošťské kapely, řízené kapelníkem Švejnarem. Některé soudružky sledovaly zda jsou vyzdobená okna a jestli tam nechybí sovětská vlaj...

MUDr. Josef Daníček

MUDr. Josef Daníček po smrti MUDr. Sekerky nastoupil v Unhošti jako „obvodní a pánský“ lékař. Josef Daníček byl rodák z Moravského Slovácka. Říká to jen velmi málo o osobnosti takového rozměru. Snad jen to, že temperament a houževnatost měl v genech.

Moje milá maminka

Vzpomínka na milovanou maminku.