Příspěvky ze zahraničí

Dopisy z Francie VII

Uchovávám po své matce, ing. arch. Haně Staškové (1920 - 2001) dopisy z jejích studií ve Francii z let 1935 - 1938, psané většinou jednou týdně domů do Bechyně u Tábora, kde žili její rodiče a sourozenci. Matka získala stipendium francouzské vlády a studovala v St.Germainu u Paříže v dívčím lyceu, kde také odmaturovala. V celkem 99 dopisech vylíčila svá studia až k maturitě, internátní život, dojmy z cizí země, francouzské reálie, cesty po Francii…
 
Hana Stašková | 31. 7. 2013 | Číst dál...

Mé vzpomínky na Albína Brunovského.

Útržky vzpomínek na vynikajícího umělce a člověka, na pana profesora Albína Brunovského.
František Janás | 20. 7. 2013 | Číst dál...

Dopisy z Francie V

Uchovávám po své matce, ing. arch. Haně Staškové (1920 - 2001) dopisy z jejích studií ve Francii z let 1935 - 1938, psané většinou jednou týdně domů do Bechyně u Tábora, kde žili její rodiče a sourozenci.
Ivana Kolářová | 15. 7. 2013 | Číst dál...

Dopisy z Francie IV. (1937)

Uchovávám po své matce, ing. arch. Haně Staškové (1920 - 2001) dopisy z jejích studií ve Francii z let 1935 - 1938, psané většinou jednou týdně domů do Bechyně u Tábora, kde žili její rodiče a sourozenci.
Ivana Kolářová | 13. 6. 2013 | Číst dál...

Příběh mého dědy

První světová válka. Zajetí na Bukovině. Smrt v zajateckém táboře.
Libuše Brichtová | 26. 5. 2013 | Číst dál...

Exil vniřní a vnější

Bronislava Volková
Indiana University,
Bloomington, IN, USA
(členka Českého centra
Mezinárodního PEN klubu)
Bronislava Volková | 21. 5. 2013 | Číst dál...

Poztrácel jsem bažanty.

Během ranní rozcvičky běh zimní Bratislavou.
Jan Malý | 20. 5. 2013 | Číst dál...

Jak jsme možná poškodili Slovensko

Rozverná událost při návratu jednotky ze cvičení
Zdeněk Křemen | 8. 5. 2013 | Číst dál...

Moje "zlatá" modrá knížka

Začátek let šedesátých. Moje cesta k modré knížce během studia na Vysoké škole polnohospodárské v Nitře na Slovensku. Předstíral jsem těžké astma a možná díky jisté benevolenci doktorů, kteří tehdy byli na Slovensku u odvodů, se to podařilo.
Pavel Přeučil | 21. 4. 2013 | Číst dál...

Poklad na chaloupce - díl čtvrtý

Není divu, že se v Pokladu na chaloupce tety Žofie nalezly dopisy venkovských hochů a děvčat, kterým byla dána možnost praktikovat ve světě. Ukázalo se, že ve Sloupnici byly dvě ženy stejního jména, jejichž přátelství vyvolalo tuto korespondenci.

MUDr. Antonín Mikolášek | 15. 1. 2013 | Číst dál...