Drahé moje děti!

Hela Divišová | 10. 8. 2019 | 10.49 | 0 komentářů
Jak úžasná výzva napsat vám své poselství, vzkaz pro váš život. Prožila jsem v tomto pomíjivém světě šest desetiletí a pár let a někdy uprostřed jsem nalezla svého duchovního učitele. Vlastně byli dva: Bahá-u-lláh a jeho pokračovatel, Mistr Abdul´- Bahá. Jejich moudrost a příkladný život se stal pro mne velikou inspirací a vzbudil touhu začít na sobě pracovat  a snažit se žít podle níže vypsaných citací.
Nenapadá mne lepší způsob, než se s vámi podělit o jejich slova, s nimiž se ztotožňuji a mohu říci pouze: snažím se, snad …
„Ukládám vám všem, aby každý z vás soustředil všechny své myšlenky svého srdce na lásku a jednotu, abyste mohli být zářícími pochodněmi na temných místech života. Nechť se vaše srdce naplní usilovanou snahou, aby klid a harmonie mohly obepnout tento rozbouřený svět. Největším darem Boha člověku je dar intelektu neboli chápání. Doufám, že svého chápání budete používat k šíření jednoty a klidu lidstva, k osvícení a zcivilizování lidí, k lásce ke všem kolem vás a k dosažení celosvětového míru. Své vědomosti používejte vždy ku prospěchu druhých, aby válka mohla zmizet z tváře této krásné Země a aby se mohla vybudovat slavná stavba míru a svornosti.

Nedovolte, aby vás rozdílnost názorů nebo různost myšlenek oddělovaly od vašich bližních, nebo aby se ve vašich myslích staly zdrojem hádek, nenávisti a svárů. Raději neustále hledejte pravdu, spravedlnost a přátelství.“
Začít můžeš hned.  Když budeš chtít, najdeš způsob, jak se přičinit, aby Tvůj kousek země, Tvoje okolí bylo lepším místem k životu, místem s lepšími a lepšími vztahy.  
 
Spojit síly s kamarády, spolužáky, se sousedy a popřemýšlet, jak se zorientovat na službu, na pomoc tam, kde je potřeba. Konzultace,  činy, zhodnocení a opět: konzultace, činy, vyhodnocení …atd.

„Buď štědrý v dobách dostatku a vděčný v neštěstí. Buď hoden důvěry svého bližního a pohlížej na něj s jasnou a laskavou tváří. Buď pokladem chudému, připomínkou bohatému, odpovědí na pláč potřebných, držitelem svatosti svého slibu.  Buď poctivý ve svých soudech a opatrný ve své řeči. Nebuď k nikomu nespravedlivý a prokazuj všem lidem mírnost. Buď jako lampa pro ty, kdo kráčí v temnotách, buď radostí zarmoucenému, pomocníkem a ochráncem utlačované oběti. Nechť se všechny Tvé skutky vyznačují bezúhonností a přímostí. Buď ozdobou na tváři pravdy, korunou na čele věrnosti, pilířem chrámu poctivosti, sluncem na nebi štědrosti, zářícím světlem na obloze svého pokolení, ovocem na stromě pokory.“
Velká výzva? Nemožné? Nebo samozřejmé? Rozhodně následováníhodné …

V čase pochybností a váhání připomínka, že: „ On otevírá tisíce dveří tam, kde si člověk nedokáže představit ani jediné.“
V čase těžkostí a zkoušek uvědomění si, že Bůh nezatěžuje žádnou duši nad míru její  únosnosti.
 
Výchova a vzdělání jsou prostředky, pohlížíme-li na člověka jako na důl oplývající drahokamy nedozírné ceny. Teprve jejich vytěžením na povrch a  obrušováním vyjde najevo jejich nádhera a zatřpytí se v celé kráse ku prospěchu celého lidstva.  I Vy, moje vnoučata, budete jednou rodiči a žít v manželství. Je přirovnáváno k pevnosti  pro blaho člověka. Pečujte vědomě o své manželství a chraňte jej  jako oko v hlavě. Není nic cennějšího, než mít fungující rodinu až do konce svých dní.
 Věřím, že vy, moje drahé děti, moje právě obrušované diamanty, zazáříte v diadému lidstva s pokorou a skromností. A přispějete svými činy, byť nepatrnými, ke zlepšení stavu našeho světa. To bývá ostatně naděje všech pokolení před námi i těch, která přijdou. K tomu vám přeji hodně energie, odhodlání, lásky a všeho dalšího, co budete potřebovat.
 
Vždy pro vás, s úctou, vaše milující babička

Komentáře

Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.