Dopis vnoučkovi

Lubomír Sazeček | 10. 8. 2019 | 19.04 | 0 komentářů
Milý vnoučku,
chtěl bych ti povědět něco o sobě a také o tom, co se nám lidem běžně v životě stává, na co si popřípadě dávat pozor. Je to začátek trochu pesimistický, ale…
Život člověka totiž uběhne příliš rychle na to, aby se vždy daly napravovat jeho chyby, ať vědomé či nevědomé. Ty bohužel děláme všichni a tak je dobré být na ně vždy připraven. Protože je budeš zcela jistě dělat také! Jako každý si mohu myslet, že jsem svůj život prožil dobře a že se nemusím za nic stydět. To si většinou o sobě myslíme my sami. Avšak co a kde je pravda? Ta je ukryta v myslích lidí z našeho okolí a v hlavách těch, kteří žili s námi a okolo nás! Neméně důležité je ale to, jak existovali oni, jak jsme se dokázali navzájem vůči sobě chovat.

Byl jsem vždy přesvědčen o tom, že každý z nás má v sobě obsaženy všechny lidské vlastnosti, jak ty pozitivní, tak i negativní a že je důležité, co v danou chvíli u jednotlivce převažuje. Hledej proto v druhých hlavně ty lepší, to znamená pozitivní vlastnosti, jako jsou laskavost, pokora, dobrota nebo vstřícnost a schopnost chápat a nezištně pomoci. Zároveň ale, se stejnými vlastnostmi ve svém okolí prezentuj ty sám. Nic to totiž nestojí, a je to vždy okolím přijímáno pozitivně! Odmítej všechny druhy násilí a nespravedlnost, mysli na to, že ne každý může mít vše, co mají ti ostatní okolo nás. To, že se všichni nedokáží efektivně ubránit nástrahám života! Buď proto vždy připraven nabídnout pomocnou ruku! Stalo se mi, že na otázku, proč se mi v jedné dlouhé a nepříjemné situaci vyhýbaly potíže, jsem dostal odpověď, že to bylo mými předchozími dobrými skutky! Nikdy jsem na to nepomyslel, ale později jsem tomu i začal věřit! Dělej dobré skutky!

Totéž platí o vzdělání. Neodmítej se kdykoli nechat poučit, nepodceňuj nikoho, kdo nabízí radu, pomoc. Vyslechnout se dá každá a vždy, ale použít podle uvážení! Rada je pomoc zadarmo, to platilo vždy! Uč se a studuj s jasnou perspektivou užitečného uplatnění ve společnosti. Vzdělávat se člověk má po celý život. Nikdo není nikdy dost chytrý! Nežijeme totiž pouze pro sebe, jsme všichni stejně a hodně užiteční! Je také moudré udržovat dobré vztahy s přáteli, kterých nikdy není dost, ale i s rodinou, která je pouze jedna a jednou!

Život nám přináší mnohé nástrahy, některým se docela snadno dá odolat, některým už poněkud hůře. Vyhýbej se situacím, za které by ses musel v budoucnu někdy stydět, i když to je někdy těžké! Člověk se musí dívat, aby viděl a vnímal, co se okolo něj děje. Potom to je docela snadné. Jen se musí občas hledět i nazpátek, nelze zapomínat na historii, historii rodiny, historii národa ale i celého lidstva!

Vaše generace dostává velký dar, prakticky všechny lokální konflikty jsou v současné chvíli vyřešeny. Dostává ovšem i jeden hodně velký problém. Vzrůstající jednostranná náboženská nevraživost a touha chudých národů po snadném životě ve vyspělých oblastech světa je obrovským břemenem a nebezpečím. Přistupujte k oběma těmto potížím opatrně, s ohledem na další generace, které přijdou po vás! Nebude to lehké, ale pevně doufám, že si s tím poradíte dobře!

S naprostou vírou v pochopení napsaného, Lubomír Sazeček
V Teplicích 1. 3. 2019

Komentáře

Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.