Co je Národní kronika?

Národní kronika je společným projektem SenSen a Národního muzea. Má ambici stát se největším archivem malých i větších událostí, které mají možná jen osobní nebo místní význam, ale přece jenom ukazují dobu a souvislosti svého vzniku. Dále chce uchovat a zpřístupnit vzpomínky pamětníků pro poučení a pobavení současníků. Vznikne tak významný doplněk "velkých" dějin, který v budoucnu nejenom historikům umožní do hloubky zachytit současnou dobu a bude sloužit jako mezigenerační zprostředkovatel informací o době nedávno minulé.

V životě člověka jsou události, které stojí zato zaznamenat pro budoucnost. Může jít o narození dítěte, sňatek, promoci, dokončení nového domu, zajímavou cestu, podnikatelský úspěch, dožití významného věku, vyléčení nemoci, ale i úmrtí nebo nešťastnou událost. Může jít i o památná místa, historii skoro zapomenutou, skvělé osobnosti, slavnostní události, proměny obcí a krajiny, stavby.

Je jenom na Vás, s jakou událostí či událostmi, které pro Vás mají význam, do Národní kroniky přispějete. I Váš příběh je součástí historie, poselstvím a svědectvím o současnosti pro budoucí generace.

Co řekli o Národní kronice…

Zdeněk Mahler, patron projektu, spisovatel, dramatik a scénárista

"Obracím se na vás, a pak na lidi, s kterými budete hovořit, abyste je přiměli obnovovat paměť národa. Návaznost informací, ale vlastně i sympatií mezi generacemi je narušena. My víme, co je to mládí, ale oni ještě nevědí, co je to stáří. A zatím nejsou příliš ochotni nám naslouchat. Jednou to stáří také prožijí, a i kdyby to, co my jim odkážeme, bylo jen to, aby neopakovali, to co jsme dělali my špatně, tak už to je cenné. Z tohoto důvodu bych se moc přimlouval, aby tyto dnes vznikající paměti národa, obrazy naší doby, byly velice bohaté."

Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea

"Většina lidí zná Národní muzeum hlavně přes výstavy, ale v pozadí je ještě větší úkol: dokumentovat a uchovávat. Národní muzeum má ve svých sbírkách přes dvacet milionů předmětů a jedním z hlavních úkolů je zanechat budoucím generacím co možná nejkomplexnější obraz naší doby. Přitom největším problémem není ani tak najít unikátní předmět, jako zachytit ducha doby, drobné události. Proto jsme z projektu Národní kronika tak nadšeni. Není malých příběhů, není malých životů. Všechny tvoří ohromný komplex, který bude o naší době vypovídat. Myslím si, že tento projekt je výborně promyšlený. Doufám, že se v Národní kronice začne shromažďovat velké množství příspěvků, písemné vzpomínky, fotografie, postupně i videa, a to vše bude uloženo pod značkou Národního muzea a my se o to budeme skutečně pečlivě starat."